Formål

Formålet med Sydhavnens Folkemøde er at skabe et åbent debatforum om by- og samfundsudvikling på et fagligt højt plan med potentiale til at hæve lokale problematikker til det generelle/nationale/globale. Helt overordnet er målet at sikre høj kvalitet i byudviklingen i Danmark – både med hensyn til borgerinddragelse, beskyttelse af kultur- og naturarv og de nyopførte fysiske rammer der skabes.  

Med udgangspunkt i Sydhavnen, der rummer stort set alle de problematikker der findes i byudvikling i dag, vil vi debattere og oplyse hinanden på tværs af roller som borgere, politikere, teoretikere, praktikere, embedsmænd, bygherre og ildsjæle i alle aldre.

En anden ambition med Sydhavnens Folkemøde er at få skabt en samlende folkefest, hvor beboere i den nye og gamle del af Sydhavnen kan opdage hinanden og opleve en fælles stolthed over den bydel de bor i. Her kan borgere  mødes og udveksle idéer og syn på hvad en god by er. Gæster og tilflyttere vil her blive bredt introduceret til bydelen, ligesom nye som gamle Sydhavnere kan møde ligesindede og starte initiativer og debatter. I forlængelse af første års pilot-projekt med over 1.000 besøgende i alle aldre har vi 2020 valgte en mindre og mere løsning. Vi afholdt i 2020 Sydhavens FolkeDAG sammen med Sydhavnens Festival på Boxland. 
I 2021 afholdes Sydhavnens Folkemøde på Karens Minde 3.-4. september.

Del siden på sociale medier