Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for Sydhavnens Folkemøde

Tilmelding sker på mail til kontorsvf@gmail.com senest fredag d. 10. december.

Ved tilmelding får man tilsendt adgang til zoom-mødet. 
På generalforsamlingen skal der besluttes hvorvidt vedtægterne skal ændres samt en omlægning af foreningen i forbindelse med momsregistrering.


Dagsordenen bliver dermed som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af de nuværende vedtægter og ambitionen med de nye v. konstitueret forperson Marcello Morns.
  3. Afstemning om vedtagelse af de fremlagte vedtægter.
  4. Fremlæggelse af ambitionen med at blive en momsregistreret forening, samt afstemning.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt.

Indkomne forslag bedes være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 5 december 2020 på kontorsvf@gmail.com.

Camilla JensenSekretær i Foreningen for Sydhavnens Folkemøde