Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i SV:F

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen for Sydhavnens Folkemøde.

Dato: onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00-21.00
Sted: Karens Minde Kulturhus “Loftet”

Program: Kl.18-19 vil der være middag og fælles drøftelse af visioner for SV:F21 (som opfølgning på evalueringsworkshoppen).

Alt sker naturligvis under hensyntagen til gældende restriktioner og det er derfor også nødvendigt med tilmelding. Det vil ligeledes være muligt at deltage via zoom.

Tilmeld dig senest søndag d.8. nov. til: frivilligsvf@gmail.com

Skriv om du deltager:

a. via zoom
b. fysisk (husk mundbind!)
c. ønsker at spise med kl 18 (oplys evt. allergener)
Dagsorden :

Foreløbigt Program:

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, samt foreløbigt årsregnskab.
  (Fremsendes en uge inden GF via mail).
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Tyra Dokkedahl og Dicte Danshøj stiller ikke op til genvalg.
  Rikke Rohr genopstiller som Forperson.
  Der skal dermed vælges op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  Følgende har meddelt deres kandidatur:
  i. Louise Grøndal Ritter stiller op som næstperson.
  ii. Dorthe Eren stiller op som kasserer.
  iii. Camilla Jensen stiller op som sekretær.
  iv. Marcello Morns og Michael Søgaard stiller op som
  bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. (Dorthe Eren stiller op som kasserer og må derfor afgå som revisor. Posten
  er pt ledig og alle medlemmer opfordres til at komme med gode bud).
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forperson i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse via svfolkemode@gmail.com