Nyheder fra Generalforsamlingen

I sidste uge holdt Foreningen for Sydhavnens Folkemøde (SV:F) generalforsamling, og i går aftes trådte den nye bestyrelse sammen og holdt sit første møde. Foreningen er nu styrket med en solid bestyrelse, der er mangfoldig i både alder, uddannelse og bopæl. Desværre var gårdsdagens møde ikke så fotogent, da halvdelen var med på videoforbindelse, så et officielt billede af den samlede bestyrelse kommer senere.

Sydhavnens Folkemøde vil favne bredere

Siden vi evaluerede årets folkemøde, har det stået klart, at vi både kan og vil favne bredere end det sydvestlige København. Vi udspringer af Sydhavnen, fordi bydelen er et sammenkog af den byudvikling, der karakteriserer hele hovedstadsområdet. Men fremover vil vi fokusere på at være en platform for borgernære diskussioner om byudvikling i hele København. Den nye bestyrelse er allerede i gang med arbejdet, og vi glæder os til, at forsamlingsforbuddet er ophævet og vi kan møde jer alle igen – måske allerede til en uformel fredagsbar i januar?

Der er sket meget på 15 måneder

Sydhavnens Folkemøde er knap 15 måneder gammelt. På den korte tid har vi samlet adskillige frivillige og afviklet to folkemøder. Forperson og initiativtager Rikke Rohr har lagt ufattelig mange kræfter i det, og derfor tager hun en velfortjent pause, mens den nye bestyrelse trofast arbejder videre mod at forbedre inddragelsen af borgere i hele hovedstadens udvikling.

Foreningens nye forperson – Marcello Morns

Mens Rikke Rohr er på orlov, tager Marcello Morns over som konstitueret forperson. Det er derfor ham, der tegner foreningen udadtil i den kommende tid. I kan løbe ind i ham på Nørrebro, hvor han bor, og møde ham til debatter og talks rundt omkring. Her vil han rejse vigtige spørgsmål om borgernes rolle i den hurtige udvikling af København.

Foreningens nye næstperson – Luise Ritter

Foreningens næstperson er nu Louise Ritter, der med flid og iver vil tage fat på det omfattende organisatoriske arbejde med både at udbygge og konsolidere Sydhavnens Folkemøde som frivillig forening. Louise bor i Sydhavnen og er netop ved at afslutte sin kandidat på RUC.

Foreningen nye kasserer – Dorte Eren

Vores nye, dygtige kasserer er Dorte Eren, der både bringer erfaring og organisatorisk tæft med ind i bestyrelsen. Dorte bor i Sydhavnen hvor hun er aktiv i et hav af andre foreninger og arbejder til dagligt i Valby.

Foreningens nye sekretær er Camilla Jensen

Foreningens nye sekretær er Camilla Jensen, som foruden at være grundig, myreflittig og dedikeret, også står bag en tilbundsgående antropologisk undersøgelse af sydhavnernes forhold til den bynære natur i samarbejde med SV:F. Camilla flyttede til Sydhavnen kort før første Sydhavnens Folkemøde, hvor hun deltog og fik en vigtig introduktion til bydelen. Camilla er nu igang med sin kandidat på By, Bolig & Bosætning på AAU.


Ny bestyrelse i Foreningen Sydhavnens Folkemøde

I den nye bestyrelse indtræder også Michael Søgaard Jørgensen, der ganske vist bor på Amager, men forsker på Aalborg Universitet i Sydhavnen. Michael bringer uvurderlig viden om cirkulær økonomi med ind i foreningen og danner også bindeled mellem Sydhavnens Folkemøde og den etablerede forskning. Mange af de nye bestyrelsesmedlemmer har været aktive frivillige i SV:F det sidste års tid, så den nye bestyrelse vil arbejde med nytænkning og kontinuitet.

Tak til Rikke Rohr for at have startet foreningen

Den nye bestyrelse takker Rikke Rohr for at have startet foreningen og bragt borgernes perspektiv så langt frem i billedet, at vi i 2021, kort efter foreningens to års fødselsdag, kan afholde det tredje Sydhavnens Folkemøde, nu med fokus på byudvikling i hele København. Hendes orlov er velfortjent, og vi glæder os til, at hun vender tilbage og fortsætter det vigtige arbejde. Vi takker også den afgående bestyrelse for dens gode arbejde og flittige indsats med at arrangere og sikre årets vigtigste event under de forhold, som har kendetegnet 2020. I efterlader en sund og spændende organisation, som vi glæder os til at sætte vores præg på.

På billedet ser I corona-overleveringen af forpersons-stafetten fra Rikke Rohr til Marcello Morns.

Når vi holder et fotogent møde, får I resten af bestyrelsen at se.

Med venlig hilsen.
Sydhavnens Folkemøde