Program brainstorm

Tirsdag d.3.marts kl.17 i Foyeren på Karens Minde

Opfølgende planlægningsmøde / brainstorm om selve debatprogrammet.

Hvis ikke du kan komme til disse fysiske møde, er du velkommen til i stedet at skrive en mail med dine inputs til svfdebat@gmail.com eller foreslå et møde med os i et mindre regi.