Debattører SV:F 19

Debattører du kunne møde på SV:F 19

Kunstnerisk udsmykket træstub på Tippen

Rikke Rohr er arkitekt MAA(+2) og initiativtager til Sydhavnens Folkemøde.
Rikke er født og opvokset i selvbygger-haveforeningen Frederikshøj i Sydhavnen og vendte i 2011 tilbage og blev selvbygger af eget hus. Tidligere har hun engageret sig i den offentlige debat om byens udvikling ved bl.a. at arrangere demonstrationen imod nedrivningen af Slagtergårdene i 2018:

Knud Erik Hansen, Næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København og har bl.a. kæmpet imod ophævelsen af fredningen på Amager Fælled.

Svava Riesto, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, KU
Svava Riesto er lektor i Landskabsarkitektur og planlægning. I hendes forskning undersøger hun byer og landskaber med fokus på bevaring, udvikling og omdannelse og forsøger derigennem at bygge bro mellem forskning og praksis indenfor kulturarv, bynatur og landskabsarkitektur.

Rasmus Vincentz, Vild med Vilje. Ambitionen med Foreningen Vild Med Vilje er, at starte en bevægelse for alle os, der vil gøre en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.

Søren Hvalkof, Miljø- og socialantropolog, samt Formand for SF i Sydhavnen

Moderator Johanne Mygind, journalist på Weekendavisen

Frida Frederiksen, Folkeskoleelev, Skolen i Sydhavnen

Jakob Bonde, Gymnasieelev, Københavns åbne Gymnasium

Laura Winge, Senior Designantropolog og Ph.D. studerende på Landskabsarkitektur og Planlægning, KU.
Laura Winge er Senior Designantropolog og Ph.D. studerende på Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet. Laura Winge har sammen med forskningsprojektet Bevæg Byen co-designet byrum med børn fra Ellebjerg Skole og Rubinens Fritidsklub, samt indgået i et flerårigt samarbejde med Børnekulturstedet Karens Minde.

Ditte Marie Størner, Børnekulturstedet Karens Minde. Leder af Børnekulturstedet. Ditte er uddannet cand. mag. i Æstetik og Kultur og har ledet en række kultur- og kunstprojekter for børn, unge og voksne. På børnekulturstedet er Ditte ansvarlig for stedets ledelse, administration, kommunikation og kunstneriske profil.

Anne Graah, Rektor Ellebjerg Skole

Mads Strarup, Vicerektor, Københavns åbne Gymnasium

Moderator Thomas Bruun Funch
Thomas Bruun Funch er freelance journalist, med erfaring fra P1 og BT.

Morten Madøre, Pølsemand i Sydhavnen.
Morten Madøre er pølsemand i Sydhavnen og har boet her hele sit liv.

Helene Ferslev, sognepræst, Sydhavn Sogn, Frederiksholm kirke.
Cand.theol. (Københavns Universitet)

Handelsforeningen Sydhavnen Handler

Flemming, Kolonihaveforeningen Musikbyen

Paulis Rødder, lokale fodboldstøtter af Boldklubben Frem. Facebook – på Radio 24/7 portrætteredes Paulis Rødder

Christian Schmidt-Rasmussen, lokal kunstner, bor og arbejder i Sydhavnen. Se Christian Schmidt-Rasmussens hjemmeside.
Uddannet på Det kongelige danske kunstakademi 1986-92

Poul Fisker, lokal fisker

Pia Skjøtt-Larsen, aktiv Sydhavnsborger

Peter Schultz Jørgensen,Facebook
Peter Schultz Jørgensen Har bl.a. publiseret:
Byer i Opbrud – om det anti-fælles, det fælles og det næste samfund. September 2019. Forlaget Bogværket.

Byen uden skygger, Arkitekten no. 11 2016.

The Working Class and the City as Political Platform in New York – artikel i bogen Politics of Precarity – Migrant Conditions, Struggles and Experiences. Brill Leiden/Boston 2016.

New York & Kampen for Byen. Forlaget Frydenlund 2013.

Gitte Juul, Underviser på KADK + Kunstnerisk leder af Kontoret for Kunst i Byen http://gittejuul.dk/profile/

Camilla Van Deurs, Stadsarkitekt i København

Klaus Mygind, SF-medlem af Borgerrepræsentationen, vikarierende borgmester

Søren Nielsen, Arkitekt MAA, partner i Tegnestuen Vandkunsten

Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner, bosat i Sydhavnen

Rita Justesen, Planchef for By & Havn

Jakob Gottschau, journalist og filminstruktør, bosat i Sydhavnen

Ann Vikkelsø, Kgs. Enghave lokaludvalg, bosat i Sydhavnen

Kaj Thelander Jessen, bydelsaktivist, tidligere politiker og forfatter

Silje Erøy Sollien Arkitekt maa PhD, Erhvervsforsker. Arkitekt maa, uddannet i udviklingsstudier med økonomi, og har ti års erfaring med forskning i by- og boligudvikling. Tidligere har jeg undersøgt almindelige folks boligudvikling i byer i Afrika. Arbejder nu med rammerne for udbredelsen af fællesskabsbaserede boligbyggeformer i Danmark, med inspiration fra andre dele af Europa.

Franciska Rosenkilde, (Alternativet) Kultur- og Fritidsborgmester

Michael Søgaard Jørgensen, Lektor Institut for Planlægning. Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Bæredygtigt Design og Omstilling. Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, AAU

Henrik Valeur http://henrikvaleur.dk/
Henrik Valeur er en internationalt anerkendt arkitekt-urbanist. Som kreativ leder af UiD har han bl.a. været med til at planlægge Musicon i Roskilde, som modtog Byplanprisen 2012 “for ualmindelig kreativ planlægning”. Han etablerede UiD Shanghai Co., Ltd i Kina og var kurator for et dansk-kinesisk samarbejdsprojekt om bæredygtig byudvikling i Kina, som vandt Guldløven på arkitekturbiennalen i Venedig i 2006. Han er desuden forfatter til den internationalt kritikerroste bog India: the Urban Transition (2014), som er baseret på hans erfaringer med at undervise, forske og praktisere i Indien. I dag arbejder han med at udvikle teorierne om co-evolutionær arkitektur og development urbanism.

Del siden på sociale medier