Program

Kære samarbejdspartner,
Nu starter vi for alvor arbejdet med at planlægge Sydhavnens Folkemøde 2020*.
Derfor vil vi gerne invitere dig til at komme og deltage i årets første planlægningsmøde / brainstorm om selve debatprogrammet.
Programlægningsmødet afholdes mandag d. 27. jan. kl. 17 i Caféen på Karens Minde

Hvis ikke du har mulighed for at deltage på dette møde er der også den mere generelle brainstorming ved SV:Fs Nytårskur lørdag d. 25. jan. kl. 15-19 på Café Rallys, hvor debattemaer ligeledes vil blive diskuteret.
Næste programlægningsmøde afholdes tirsdag d. 3. marts. kl.17 i Caféen på Karens Minde. 
Hvis ikke du kan komme til et af disse fysiske møder, er du velkommen til i stedet at skrive en mail med dine inputs til svfdebat@gmail.com eller foreslå et møde med os i et mindre regi.
Hvis du har lyst til at være involveret på andre måder – eller på mere digital vis – er der nederst i denne mail links til vores sociale platforme. Først og fremmest er her et link til selve Folkemødet*, som du allerede nu meget gerne må invitere dit netværk til at deltage i eller dele vidt og bredt 🙂
https://www.facebook.com/events/2522653414629947/

*Sydhavnens Folkemøde bliver i år afholdt lørdag d. 5. sep. (med debatter kl. 11-17).
Tak for dit bidrag og interesse indtil nu – og på forhåbentligt snarligt gensyn,
De bedste hilsner
Rikke Rohr,Forperson i SV:F

Del siden på sociale medier