Styregruppen for SV:F

Foreningen for Sydhavnens Folkemøde (SV:F) er en bredtfavnende forening, hvis formål er at skabe debat og netværk på tværs af tilhørsforhold, alder, profession og politisk ståsted. Dette er tilstræbt afspejlet i styregruppen, som pt består af følgende enkeltmedlemmer:

Rikke Rohr

Rikke Elisabeth Bjørnsson

John Andersen

Katrine West Kristensen

Martin Ancher

Jan Mathisen

Share this Page: