Vil du have en bod?

SV:FOLKEMØDES placering på Stejlepladsen

Kære lokale aktør

Lørdag d.14. sep. 2019 afholdes Sydhavnens Folkemøde for første gang.

Sydhavnens Folkemøde er skabt af 100% frivillige kræfter, der ønsker at udbrede og skabe debat om bydelens nuværende kvaliteter og fremtidige potentialer – for dermed at sikre at den fremadrettede byudvikling bygger videre på disse unikke kvaliteter.

Samtidig er ambitionen med Folkemødet at skabe en samlende folkefest, hvor vi mødes på tværs af den nye og gamle del og opdager nye sider af vores bydel.
Vi håber derfor at I har lyst til at være tilstede med en bod og fortælle de mange besøgende om netop jeres hjørne af Sydhavnen og hvilke aktiviteter / fællesskaber man kan finde hos jer!?

I år afholdes Sydhavnens Folkemøde på Stejlepladsen (Bådehavnsgade Øst), hvor der vil være et stort telt med officielle debatter om byudvikling kl.11-17. Rundt om vil der være et hav forskellige boder med alt fra mad, kunst, fysiske aktiviteter, workshops…og hvad I ellers finder på, for at lokke folk ind?

Kl.18 er der Langbordsmiddag, hvorefter der er livekoncert og fest!

Tilmelding og øvrige spørgsmål angående boder på Sydhavnens Folkemøde rettes til svfbod2019@gmail.com eller til Kaj Jessen på tlf. 31 95 74 37.
Vi vil glæde os til at lave en vigtig og festlig dag sammen med jer!


FRIST FOR TILMELDING 
Vi skal have jeres endelige tilmelding på mail senest mandag d. 2. sep. 2019 med følgende oplysninger:

  • Foreningens fulde navn, adresse, telefonnummer og mail
  • Størrelsen på den bod I ønsker at opstille ( I har selv alt med)
  • Hvilke aktiviteter I påtænker at jeres bod skal rumme
  • Hvem der er ansvarlig for bodens opstilling før lørdag d.14. sep. kl.10
  • Hvem der er ansvarlig for boden på selve dagen kl.11-17
  • Hvem der er ansvarlig for at rydde op efter jeres bod
    (Dvs. Fulde navn + telefonnumre på samtlige ansvarlige).
  • Hvad I gerne vil kaldes på vores oversigtskort, hjemmeside m.m.

Skriv til: svfbod2019@gmail.com

Share this Page: