Vil du være frivillig?

Vil du være Frivillig ved Sydhavnens Folkemøde?

Vi har brug for alle de gode kræfter der findes til alt fra grafisk design, ophængning af plakater, kagebagere, grillmestre, børneaktiviteter, opbygning af telt og scene, brandvagter og samaritter, lyd og lys til koncerterne og ikke mindst folk der har lyst til at rydde op efter festlighederne dagen efter, så naturen efterlades grøn og fin. Store som små bidrag modtages med kyshånd!

Du kan enten skrive til sydhavnensfolkemode@gmail.com, eller melde dig ind i arbejdsgruppen på facebook og her se opslag om de fysiske møder der afholdes:

Sydhavnens Folkemøde (Støtte/arbejdsgruppe)

SV:F har afholdt Nytårskur og planlagt flere enkeltstående opstartsmøder, herunder en informationsbod til 1.maj på Karens Minde, men pga. Corona har de ikke været mulige at afholde.

Del siden på sociale medier